Erasmus programme | Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG&MUG

Erasmus programme at IFB

Last modified: 
2015, May 8 - 9:50am

Erasmus Faculty Coordinator

Anna Ihnatowicz, Ph.D.

Phone: +48 58 523-63-31
Fax: +48 58 523-64-26
E-mail: ihnatowicz@biotech.ug.edu.pl

Courses offered in English at the Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG&MUG:

No.

Polish Name

English Name

Type of course

ECTS credits

Hours

Winter semester

Summer semester

1

Diagnostyka molekularna

Molecular Diagnostics

lecture

3

30

+

 

2

Metabolizm żelaza

Iron Metabolism

lecture

2

15

+

 

3

Socjomikrobiologia

Sociomicrobiology

lecture

2

15

+

 

4

Strukturalna biochemia białek

Structural Protein Biochemistry

lecture

2

30

+

 

5

Wirusologia molekularna

Molecular Virology

lecture

3

30

+

 

6

Biologia molekularna kwasów nukleinowych

Molecular Biology of Nucelic Acids

lecture

3

30

 

+

7

Ewolucja molekularna

Molecular Evolution

lecture

3

30

 

+

8

Fosforylacje białek u bakterii

Protein Phosphorylation in Bacteria

lecture

2

15

 

+

9

Oddziaływanie patogenów z układem odporności wrodzonej

Pathogen–Immune System Interactions

lecture

2

15

 

+

10

Diagnostyka molekularna

Molecular Diagnostics

laboratory

2

30

+

 

11

Pracownia biochemii białek

Biochemistry of Proteins - individual laboratory training

laboratory

3

30

+

 

12

Programowanie w zastosowaniach biologicznych

Programming for Biological Applications

laboratory

2

30

 

+

13

Pracownia specjalizacyjna magisterska

MSc Thesis Laboratory

laboratory

15
(per semester)

360
(per semester)

+

+

14

Lektorat języka angielskiego

English Language 

foreign language course

2

15

+

 

15

Rośliny transgeniczne

Transgenic Plants

seminar

2

15

 

+

16

Seminarium I - publikacje doświadczalne w biologii molekularnej i biotechnologii

Seminar I - Experimental publications in molecular biology and biotechnology

seminar

5

30

+

 

17

Seminarium II - publikacje doświadczalne w biologii molekularnej i biotechnologii

Seminar II - Experimental publications in molecular biology and biotechnology

seminar

5

30

 

+

18

Współczesne aspekty diagnostyki laboratoryjnej w medycynie sądowej

Contemporary Aspects of Laboratory Diagnostics in Forensic Medicine

seminar

2

30

+

 

19

Seminarium dyplomowe

MSc Diploma Seminar

seminar

8 (winter semester)
10 (summer semester)

30
(per semester)

+

+