Pracownicy wyznaczeni do udzielania pierwszej pomocy i do zadań w zakresie ewakuacji i zwalczania pożarów | Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG&MUG