Sympozjum naukowe - Stan i perspektywy systemu ochrony zdrowia w Polsce | Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG&MUG