Wymogi formalne stawiane kandydatom do tytułu naukowego profesora | Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG&MUG