Konsorcja badawcze, umowy partnerskie | Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG&MUG