Komunikat z konferencji w Budapeszcie i w Wiedniu 2010 r. | Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG&MUG