Prorektor ds. Informatyzacji i Umiędzynarodowienia | Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG&MUG