fbpx Joanna Teresa Stróżecka | Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG&MUG

Joanna Teresa Stróżecka | Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG&MUG

Joanna Teresa Stróżecka

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 13 Jun 2012 roku

Joanna Teresa Stróżecka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Analiza strukturalna i funkcjonalna małych białek szoku termicznego IbpA oraz IbpB z bakterii Escherichia coli

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krzysztof Liberek

Recenzenci: Prof. MIBMiK, dr hab. Agnieszka Chacińska, dr hab. Sylwia Jafra

Dyplom nr 3511.


Gdańsk, 28 Jun 2012 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2017, September 13 - 4:48pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: