fbpx Infrastructural | Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG&MUG

Infrastructural projects at IFB

Last modified: 
2014, December 17 - 12:16pm

IFB has successfully applied for funds for laboratory equipment and for the construction of a new building:

Project

Budget

Funding Source

Year

Project Coordinator

Laboratorium Analiz Genetycznych i Biomolekularnych do badań budowy i funkcji genów warunkujących wirusowe i bakteryjne choroby ludzi, zwierząt i roślin

1 530 000,00 zł

MNiSW - dotacja celowa

2012

prof. Krzysztof Bielawski

Pracownia konfokalnej mikroskopii fluorescencyjnej

4 340 000,00 zł

FNiTP

2012

prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk
prof. GUMed, dr hab. Michał Obuchowski

Termocykler z możliwością śledzenia przyrostu produktu w czasie rzeczywistym (ang. Real-Time PCR)

283 500,00 zł

FNiTP

2011

prof. GUMed, dr hab. Michał Obuchowski

Wyposażenie nowotworzonego laboratorium biochemii roślin, biotechnologii i biologii molekularnej roślin i cyanobakterii

517 000,00 zł

MNiSW

2008

prof. dr hab. Ewa Łojkowska

Ultrawirówka preparatywna

280 600,00 zł

MNiSW

2007

 

Cytometr przepływowy

451 400,00 zł

MNiSW

2007

prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk

Wyposażenie laboratorium transgenezy zwierząt

347 392,55 zł

MNiSW

2005

prof. dr hab. Jacek Bigda

 

Check also our investment projects:

Construction of a new IFB building