fbpx Leszek Piotr Kadziński | Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG&MUG

Leszek Piotr Kadziński | Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG&MUG

Leszek Piotr Kadziński

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 20 Dec 2013 roku

Leszek Piotr Kadziński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ polimerów silikonowych na strukturę i aktywność białek”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Bogdan Banecki

Recenzenci: prof. PAN, dr hab. Magdalena Gabig-Cimińska, prof. dr hab. Jerzy Wojciech Łukasiak

Dyplom nr 3741.


Gdańsk, 20 Dec 2013 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:25am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: