fbpx Alicja Maria Chmielewska | Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG&MUG

Alicja Maria Chmielewska | Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG&MUG

Alicja Maria Chmielewska

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 17 Jun 2013 roku

Alicja Maria Chmielewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wykorzystanie adenowirusów jako wektorów do  konstrukcji szczepionki przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu C (HCV)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk

Recenzenci: dr hab. Andrzej Horban, prof. dr hab. Jacek Bigda

Dyplom nr 3681.


Gdańsk, 26 Jul 2013 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:25am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: