fbpx Agnieszka Brzozowska | Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG&MUG

Agnieszka Brzozowska | Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG&MUG

Agnieszka Brzozowska

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 17 Jun 2013 roku

Agnieszka Brzozowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kinaza białkowa US3 i  glikoproteina gE jako mediatory transmisji międzykomórkowej alfaherpeswirusów”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk

Recenzenci: prof. UJ, dr hab. Magdalena Kosz-Vnenchak, prof. dr hab. Andrzej Piekarowicz

Dyplom nr 3680.


Gdańsk, 26 Jul 2013 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:25am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: