fbpx Wioletta Żmudzińska | Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG&MUG

Wioletta Żmudzińska | Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG&MUG

Wioletta Żmudzińska

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 19 Oct 2012 roku

Wioletta Żmudzińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Charakterystyka konformacyjna sekwencji tworzących struktury typu zwrotów oraz  rola tych sekwencji we  wczesnych etapach fałdowania białek ”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Stanisław Ołdziej

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Bogdan Banecki, prof. dr hab. Zofia Gdaniec

Dyplom nr 3570.


Gdańsk, 23 Nov 2012 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: