fbpx Szymon Jan Ciesielski | Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG&MUG

Szymon Jan Ciesielski | Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG&MUG

Szymon Jan Ciesielski

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 03 Oct 2012 roku

Szymon Jan Ciesielski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Charakterystyka oddziaływania mitochondrialnego białka typu J Jac1 z  białkiem Isu1 uczestniczącym w  biogenezie centrów żelazo-siarkowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jarosław Marszałek

Recenzenci: prof. UJ, dr hab. Artur Osyczka, prof. UG, dr hab. Stanisław Ołdziej

Dyplom nr 3556.


Gdańsk, 18 Oct 2012 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: