fbpx Magdalena Anna Gierszewska | Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG&MUG

Magdalena Anna Gierszewska | Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG&MUG

Magdalena Anna Gierszewska

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 06 Jul 2012 roku

Magdalena Anna Gierszewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Interaction of Vpr and Vpx with Cullin 4-DDB1[VprBP]E3 ubiquitin ligase”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jacek Skowroński

Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Liberek, prof. MIBMiK, dr hab. Marta Miączyńska

Dyplom nr 3536.


Gdańsk, 18 Jul 2012 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: