fbpx Anna Maria Szpitter | Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG&MUG

Anna Maria Szpitter | Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG&MUG

Anna Maria Szpitter

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 06 Jun 2012 roku

Anna Maria Szpitter

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Badanie mechanizmu przeciwbakteryjnego działania ekstraktów z  roślin owadożernych z  gatunku Dionaea muscipula

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Ewa Łojkowska

Recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Jagusztyn-Krynicka, prof. dr hab. Bogusław Szewczyk

Dyplom nr 3510.


Gdańsk, 28 Jun 2012 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: