fbpx Magdalena Ewa Rajewska | Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG&MUG

Magdalena Ewa Rajewska | Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG&MUG

Magdalena Ewa Rajewska

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 Mar 2012 roku

Magdalena Ewa Rajewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„13-nukleotydowe motywy  origin replikacji plazmidu RK2 jako strukturalne elementy istotne w  procesie aktywacji helikazy”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Igor Konieczny

Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Bigda, prof. dr hab. Iwona Jadwiga Fijałkowska

Dyplom nr 3485.


Gdańsk, 20 Apr 2012 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: